Is je peuter hooggevoelig?

Wat voel je nu eigenlijk?  Voor veel mensen een hele lastige vraag, laat staan voor kinderen. Kinderen voelen heel veel en ieder kind gaat hier op zijn eigen manier mee om. Sommige kinderen kunnen bepaalde gevoelens beter naast zich neerleggen dan andere en dat is helemaal niet erg. Onder het kopje hooggevoeligheid vind je de kenmerken van hooggevoeligheid, maar eigenlijk is deze informatie bijzaak in de fase waarin je kindje zit. 

Als je het mij vraagt is het in deze fase goed om met je kinderen te praten over gevoel. Niemand anders kan bepalen hoe jij of je kindje zich voelt.  Kikker en zijn vriendjes hebben vele afleveringen die gaan over emoties. Deze afleveringen zijn erg laagdrempelig voor je kind en zijn vaak een mooie ingang om meer zicht te krijgen in de emotie beleving van je kindje. 

 

 

samenvatting aflevering Kikker is boos.

In deze aflevering wil kikker graag het perfecte schilderij maken. 

Kikker is erg perfectionistisch en legt de lat voor zichzelf erg hoog.

Kikker wordt steeds bozer op zichzelf als het resultaat niet is zoals hij had gehoopt.  Uiteindelijk praat hij er met zijn vrienden over. Zijn vrienden vertellen hem dat iedereen wel eens een fout maakt en dit niet erg is, je bent goed zoals je bent.

 

Praten over gevoel, hoe doe je dat?

1 tot 3 jaar

Neem de tijd en de rust om samen met je kindje een aflevering van kikker te kijken.  verduidelijk tijdens de aflevering wat er gebeurt. 

Vertel wat je ziet en houdt het zo feitelijk mogelijk. 

Kikker is boos omdat….

Kikker is verdrietig omdat….

Oordeel niet.

Als je peuter nog erg jong is lijkt deze aanpak erg overdreven, maar zie het als zaaien voor je kunt oogsten.  Een stevige basis zorgt op latere leeftijd voor een evenwichtiger kind, die het gevoel heeft er toe te doen,  en ruimte te voelen over gevoel te mogen praten. 

Praten over gevoel, hoe doe je dat?

3 tot 4 jaar

Laat je kindje vertellen wat hij of zij bij kikker gezien heeft.

stel open vragen.

Vraag door zonder te oordelen,  er is geen goed of fout.

 vraag jezelf af, wat zegt me kindje nu eigenlijk, soms geven zij onbewust een onderliggend gevoel mee of voelen zo de ruimte iets anders te vertellen. 

Door dit soort gesprekken vaker te herhalen, zul je merken dat kinderen gemakkelijker met je in gesprek gaan en gevoelsvragen durven te stellen.


Hoe jij je peuter op een positieve manier kunt motiveren en stimuleren!

Gevoelige peuters kunnen door de hoeveelheid prikkels die zij binnenkrijgen, eerder bang zijn voor nieuwe situaties. Ook is het gevoel iets niet te kunnen sterk aanwezig.

Wat heeft Pieter konijn hiermee te maken? Pieter is een zelfverzekerd konijn die voor niets of niemand bang is en geen enkele uitdaging uit de weg gaat.  Pieter konijn gebruikt regelmatig de zin

“Een echt konijn geeft nooit op!”

Een van zijn beste vrienden is Benjamin, Benjamin is een angstig konijntje die juist in iedere situatie gevaar ziet en het liefst gevaarlijke of achtige situaties uit de weg gaat. Toch overwind zijn doorzettingsvermogen het altijd van zijn angst, Hij motiveert zichzelf door twee zinnetjes

“Konijnen zijn stoer!”Konijnen zijn dapper!”

Uit ervaring weet ik dat kinderen het geloof in zichzelf kunnen vinden als zij zich gaan herkennen in deze personages. Als mijn kinderen voor een nieuwe uitdaging staan gebruik ik hem nog regelmatig! Wat zou Pieter zeggen? Vaak is dit net het laatste zetje kinderen aan te sporen een nieuwe uitdaging aan te gaan.