gevoelig,gevoeliger,hooggevoelig?!

 woord gevoelig is een veel gebruikte term. Een term waarvan je zou denken dat ieder er dezelfde betekenis aan geeft,onderzoek wijst uit dat de definitie van deze term erg ver uit elkaar kan liggen.De mate waarin wij gevoeligheid prettig vinden is erg persoonlijk.

Haast net zo persoonlijk is het moment waarop jij, jezelf of iemand anders te gevoelig vind.

Ben jij gevoelig,empathisch, hoogsensitief of hooggevoelig? Jij weet wat je voelt!

En zie je is dit dan een last? Of juist als een kracht!

kenmerken hoog sensitiviteit

 • Een intensievere en gedetailleerdere waarneming, (horen,zien ruiken,voelen en proeven).
 • lijken een 6e zintuig te hebben.
 • De zintuigen van iemand die hoogsensitief is, zijn vaak een stuk scherper dan die van iemand die niet hoogsensitief is. Zo horen ze bijvoorbeeld meer geluiden, en kan hun vermogen om te ruiken ook een stuk beter zijn. Ook smaak kan anders zijn dan bij mensen die hooggevoelig zijn. Smaken als bitter, of zout of pittig kunnen als extremer worden ervaren. 
 • Een sterk vermogen om sferen en stemmingen van anderen aan te voelen. 
 • Ervaart de stemmingen van de anderen en zichzelf heel sterk. 
 • Iemand die hoogsensitief is, zuigt doorgaans de emoties van anderen op. Wanneer iemand verdrietig is, kan een hooggevoelig persoon zich ook zo voelen. Ook kunnen spanningen in ruimtes vaak feilloos worden aangevoeld. Wanneer mensen bijvoorbeeld tijdens een verjaardag onderlinge irritaties hebben, dan voelt een hoogsensitief persoon deze irritaties. Lang niet altijd is het duidelijk wat deze irritaties of spanningen zijn.
 • Iemand die hoogsenstitief is kan heel goed aanvoelen hoe iemand anders zich voelt of wanneer er onderlinge problemen of irritaties zijn. Vaak kunnen ze ook precies aangeven wie er heibel met elkaar hebben. Mensen die niet hooggevoelig zijn, kunnen dit doorgaans een stuk minder goed opmerken. In een ruimte kun je bijvoorbeeld meteen merken of de stemming goed is, of juist niet.
 • Iemand die hooggevoeligheid ervaart, kan heel goed inschatten wat iemand nodig heeft. En dit kunnen ze vaak al voordat iemand aangeeft dat er iets nodig is. Dit zien ze bijvoorbeeld aan de lichaamshouding, maar merken ze ook aan wat iemand tussen de regels door zegt. Ook kunnen ze zich goed inleven in een ander en begrijpen ze snel waarom iemand ergens moeite mee heeft, of ergens geïrriteerd door raakt.

Het sterkte rechtvaardigheidsgevoel kan je nog wel eens in de problemen brengen en zorgen voor een conflict.

Een rijke en innerlijke beleving van de wereld wat samengaat met dromen en fantaseren. 

 • kan erg onder de indruk zijn van kunst en muziek. 
 • Ben jij hooggevoelig of hoogsensitief? Dan ben je waarschijnlijk ook erg creatief. Dit kan zich uiten in allerlei manieren. Denk aan erg muzikaal zijn, goed verhalen kunnen schrijven of heel mooi kunnen tekenen. Er zijn verschillende manieren om creatiever te zijn.

Pas waarden ergens aan kunnen hechten wanneer er een gevoel aan te pas komt.

Een sterke verbinding met de natuur.

 • Willen andere graag helpen en bijstaan.
 • Hebben een goed inlevingsvermogen.
 • Kunnen situaties extreem goed aanvoelen(intuïtie). 
 • Mensen die hooggevoelig zijn, krijgen de hele dag door allemaal prikkels binnen. Wanneer ze sociaal contact hebben gehad, zijn er extra veel prikkels binnen gekomen. Vooral wanneer er veel mensen bij elkaar zijn, kan dit bij mensen die hoogsensitief zijn voor problemen zorgen. Ze zijn door al die prikkels snel uitgeput en na afloop is het vaak belangrijk dat ze rust nemen en even alleen zijn.

Over het algemeen erg perfectionistisch.

Denken erg diep over zaken na.

creatief.

Denken in beelden.(plaatjes) 

Hooggevoelig is niet hetzelfde als introvert zijn!

Hooggevoeligheid is niet hetzelfde als introvert zijn Hooggevoelige mensen worden nog wel eens verward met introverte mensen, maar hier zit wel degelijk een groot verschil in. Hierdoor zijn hoogsensitieve mensen vaak erg in de war. Ze hebben het gevoel dat ze introvert zijn, maar doen tegelijkertijd wel dingen die bij extroverte mensen passen. Hierdoor is het verwarrend en kan het een hele verademing zijn als ze ontdekken dat er sprake is van hooggevoeligheid, omdat er een hoop dingen op zijn plaats vallen.

Bn'ers over hun hoog sensitiviteit